Anasayfa / 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 07.06.2022 Tarih ve 31 nolu karar