Anasayfa / 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 03.03.2022 Tarih ve 18 nolu karar