MENFEZ ÇALIŞMASI

Yukarı Kuledibi Mahallesi Poroset mevkii menfez çalışmalarımız devam ediyor.